Reklamacje i zwroty

  1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
  2. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli: nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia; nie jest zgodny z opisem albo zdjęciem; została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
  3. Reklamacji nie podlegają produkty z uszkodzeniami: mechanicznymi czyli otarć, naderwań, odczepienia ozdób; powstałymi na skutek użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem; powstałymi przez niepoprawne pranie odzieży.
  4. Reklamacje należy składać poprzez przesłanie wypełnionego formularza pocztą elektroniczną na adres contact@floatingjeans.com lub Pocztą Polską na adres ul. Radna 11/4, 00-341 Warszawa
  5. Zwroty należy składać za pośrednictwem formularza zwrotu lub pocztą elektroniczną na adres contact@floatingjeans.com lub Pocztą Polską na adres ul. Radna 11/4, 00-341 Warszawa
  6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
  7. Klient, który dokonuje reklamacji (rękojmia) zobowiązany jest zabezpieczyć i zapakować towar oraz dostarczyć produkt na adres: ul. Radna 11/4, 00-341 Warszawa, wraz z dostarczonym wcześniej paragonem lub fakturą. W przypadku uznania reklamacji Klienta, Sprzedawca pokryje koszty dostawy i wymiany na wolny od wad towar.