Regulamin Sklepu Internetowego

 

Wstęp

 1. Niniejszy regulamin określa zasady zawierania umowy sprzedaży pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się za pośrednictwem sklepu internetowego www.floatingjeans.com
 2. Regulamin udostępniany jest przez Sprzedawcę na stronie internetowej www.floatingjeans.com w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie i utrwalanie jego treści.

Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Kupujący – osoba fizyczna, będąca nabywcą produktu.
 3. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.floatingjeans.com
 4. Sprzedawca prowadzi działalność legalną: FLOATING JEANS, ul. Dygata 8 m. 32, 01-748 Warszawa, NIP 578 279 18 33
 5. Regulamin – niniejszy regulamin.
 6. Formularz zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 7. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Postanowienia wprowadzające

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.
 2. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 3. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto, strona z potwierdzeniem zamówienia wyświetla informację o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach.

Warunki zawierania umowy sprzedaży

 1. Istnieją dwie możliwości złożenia zamówienia w sklepie internetowym:
  – założenie własnego konta klienta
  – złożenie zamówienia bez konieczności zakładania konta.
 1. Zaakceptowanie formularza zamówienia jednoznaczne jest z zawarciem przez Kupującego umowy sprzedaży z koniecznością akceptacji regulaminu sklepu.
 2. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Jego przyjęcie do realizacji oraz informacja o powodzeniu płatności następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi wiadomości e-mail.
 3. Zamówienie pozostaje w bazie sklepu www.floatingjeans.com jako dowód zawarcia umowy.
 4. Do każdego zamówienia dostarczane jest potwierdzenie zakupu (paragon lub faktura).

Formy płatności i dostawy

 1. Termin zapłaty wynosi 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży, po przekroczeniu tego terminu umowa sprzedaży zostaje anulowana z winy klienta.
 2. Sposób płatności określa kupujący w formularzu zamówienia, sprzedawca udostępnia formy płatności takie jak:
  – płatność gotówką za pobraniem kurierem przy odbiorze przesyłki
  – płatność przelewem na rachunek bankowy sprzedawcy
  – odbiór osobisty w siedzibie firmy
 3. Termin dostawy produktu do klienta na terenie kraju wynosi 1-7 dni roboczych od otrzymania płatności na konto bankowe Sprzedawcy.

Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 3. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Kupującego (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Kupującego, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Sklepu.

Reklamacje i zwroty

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
 2. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli: nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia; nie jest zgodny z opisem albo zdjęciem; została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
 3. Reklamacji nie podlegają produkty z uszkodzeniami: mechanicznymi czyli otarć, naderwań, odczepienia ozdób; powstałymi na skutek użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem; powstałymi przez niepoprawne pranie odzieży.
 4. Reklamacje należy składać poprzez przesłanie wypełnionego formularza pocztą elektroniczną na adres contact@floatingjeans.com lub Pocztą Polską na adres ul. Radna 11/4, 00-341 Warszawa
 5. Zwroty należy składać za pośrednictwem formularza zwrotu lub pocztą elektroniczną na adres contact@floatingjeans.com lub Pocztą Polską na adres ul. Radna 11/4, 00-341 Warszawa
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 7. Klient, który dokonuje reklamacji (rękojmia) zobowiązany jest zabezpieczyć i zapakować towar oraz dostarczyć produkt na adres: ul. Radna 11/4, 00-341 Warszawa, wraz z dostarczonym wcześniej paragonem lub fakturą. W przypadku uznania reklamacji Klienta, Sprzedawca pokryje koszty dostawy i wymiany na wolny od wad towar.
 8. Pobierz formularz

Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy. Formularz zwrotu klient powinien przesłać na adres email contact@floatingjeans.com
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umowy w której przedmiotem świadczenia jest bielizna.
 3. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 4. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 5. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 6. Sprzedawca przyjmuje jedynie produkty nieużywane, ometkowane oraz czyste.

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 16.03.2020 r.
 2. Sklep internetowy www.floatingjeans.com informuje, że w funkcjonowaniu sklepu mogą wystąpić przerwy utrudniające korzystanie z witryny, wynikające z przyczyn technicznych (konserwacje, uaktualnienia) lub z innych przyczyn od niego niezależnych.
 3. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu zamieszczenia ich na stronie Sklepu internetowego i mają zastosowanie wyłącznie do umów sprzedażowy zawartych po zamieszczeniu zmian.
 4. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych użytkowników, korzystających ze sklepu przed dniem wejścia w życie zmian.
 5. W przypadku sporów pomiędzy Sprzedawcą, a Przedsiębiorcą właściwość sądu określona jest zgodnie z siedzibą sprzedawcy.